Garantie

Op het gebruikte materiaal van het matras zit vijf jaar fabrieksgarantie, maar met inachtneming van onderstaande tips is de normale levensduur  acht tot tien jaar. De garantie geldt voor natuurlijke gebreken of veranderingen die een zichtbare kuilvorming (groter dan 2 cm) veroorzaken. Normale veranderingen in hardheid of eigenschappen die de drukverlagende eigenschappen niet aantasten, vallen niet onder de garantie. De garantie geldt alleen voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten. Schade door oneigenlijk gebruik, het inklinken van de afdeklagen met minder dan twee centimeter en afname van de oorspronkelijke stramheid van het interieur tot 20%, evenals een normale slijtage, vallen niet onder deze garantie.
 
Bij verkeerd gebruik, zichtbare vervuiling of beschadiging na levering vervallen tevens alle garantieaanspraken.
De bovenstaande aangegeven garanties doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke u al heeft omtrent garantie en conformiteit.